Complexe vakwerken

Wij beperken we ons niet tot verspaningswerk alleen, maar zijn we in staat om met onze vakmensen complexe vakwerk te produceren. Dit kunnen zowel kleine eenmalige series zijn als langlopende complexe projecten. Producten evolueren hierbij vaak van een proto naar serie fase waarbij er noodzaak is om naar andere technieken en productiemethodes te kijken.