Contractopties

De basis van een goede kostprijs wordt mede bepaald door de eigen inkoopkosten. Onze partners en leveranciers zijn zich hiervan bewust en bij Feijen is hier een continue focus op. De langdurige samenwerking die wij met onze klanten hebben, zoeken wij ook met onze toeleveranciers. Betrouwbare partners met een stabiel prijspeil zijn voor ons van groot belang. Ons inkoopvolume in combinatie met een zorgvuldige leverancierselectie zorgt ervoor dat wij goede inkoopcondities hebben..