Engineering

Met ruim 20 jaar ervaring in verspaningswerk zijn wij graag al in een vroeg stadium betrokken bij de producten die wij maken. Hoe is een product het beste te maken, met welke toleranties, met welke productietechnieken en vooral tegen welke kostprijs.
Vanuit een 3D model dat wij aangeleverd krijgen of zelf tekenen in ONE-CNC worden de CNC programma’s die dienen als uitgangspunt voor de productie gemaakt. De werkinstructies en stuklijst worden vastgelegd in ons systeem. Hierbij is tevens het gehele revisiebeheer vastgelegd. Dit met korte doorlooptijden en tijdreductie als resultaat.